Tràmits per fets vitals

A continuació es mostra el catàleg de tràmits organitzats per fets vitals. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet..
01.01.- Queixes i suggeriments Tràmit sense certificat Impresos
Tramitar per internet
01.02.- Instància genèrica Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
01.03.- Recurs de reposició Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
01.04.- Sol·licitud d'accés a la informació pública Tràmit amb certificat Impresos
Tràmitar per Internet amb certificat
01.05.- Sol·licitud rebre notificacions telemàtiques Tràmit informatiu Impresos
02.03.- Volant històric del Padró Municipal d'Habitants Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet amb certificat
02.05.- Volant de convivència històric Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
02.06.- Modificació de les dades del Padró Municipal d'Habitants Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
02.07.- Renovació de residència del Padró Municipal d'Habitants Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
02.08.- Baixa al Padró Municipal d'Habitants Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
02.10 - Document Nacional d'Identitat (DNI) Tràmit informatiu
04.03.- Subvencions a entitats/associacions Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
04.05- Carnet Biblioteca Pública Maria Barbal Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
04.07. Sol·licitud espai de la Incubadora Tràmit sense certificat Impresos
Tramitar per Internet
05.02.- Participació a les Fires Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
06.07.- Llicència de Gual amb o sense reserva d'aparcament Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per internet amb certificat
06.12.- Sol·licitud per la llicència d'instal·lació de taules a la via pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitació per Internet amb certificat
06.13.- Sol·licitud per la instal·lació de banderoles Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
06.15.- Sol·licitud de material de l'Ajuntament/ocupació de la via pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
08.04.- Cens municipal d'animals de companyia Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
09.01.- Arxiu municipal Tràmit informatiu
10.01.- Devolució de Fiança/Aval Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per internet amb certificat
10.02.- Pagament ICIO Tràmit informatiu Impresos
10.03.- Pagament IVTNU (plusvàlua) Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per internet amb certificat
10.04.- Impostos municipals: IBI, IVTM i IAE Tràmit informatiu
10.05.- Pagament/Reclamació de multes de trànsit Tràmit informatiu
10.07.- Reclamacions/Denúnices de Consum Tràmit informatiu
12.05.- Usos de Centres Educatius Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

  • Informatiu
  • Tràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificat

Opcions

  • Impresos
  • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat