Tots els tràmits

01.01.- Queixes i suggeriments Tràmit sense certificat Impresos
Tramitar per internet
01.02.- Instància genèrica Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat digital amb certificat
01.03.- Recurs de reposició Tràmit informatiu Impresos
01.04.- Sol·licitud d'accés a la informació Pública Tràmit amb certificat Impresos
Tràmitar per Internet amb certificat digital amb certificat
01.05. Sol·licitud per rebre notificacions per via telemàtica Tràmit informatiu Impresos
02.01.- Alta al Padró Municipal d'Habitants Tràmit informatiu Impresos
02.02.- Volant del Padró Municipal d'Habitants Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet Tramitar per internet amb certificat
02.03.- Volant Històric del Padró Municipal d'Habitants Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet Tramitar per internet amb certificat
02.04.- Volant de convivència actual Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet Tramitar per internet amb certificat
02.05.- Certificat de convivència històric Tràmit informatiu Impresos
02.06.- Modificació de les dades del Padró Municipal d'Habitants Tràmit informatiu Impresos
02.07.- Renovació de residència del Padró Municipal d'Habitants Tràmit informatiu Impresos
02.08.- Baixa al Padró Municipal d'Habitants Tràmit informatiu Impresos
02.09.- Mercat setmanal municipal Tràmit informatiu Impresos
02.10 - Document Nacional d'Identitat (DNI) Tràmit informatiu
03.01.- Cementiri municipal Tràmit informatiu Impresos
04.01.- Sol·licitud de sales del Centre Cívic Tarraquet Tràmit informatiu Impresos
04.03.- Subvencions a entitats locals Tràmit informatiu Impresos
04.04.- Registre i modificació d'entitats Tràmit informatiu Impresos
04.05- Carnet Biblioteca Pública Maria Barbal Tràmit informatiu Impresos
04.06. Sol·licitud Espai Cultural Polivalent La Lira Tràmit informatiu Impresos
05.01.- Borsa de Treball Tràmit informatiu Impresos
05.02.- Participació a les Fires Tràmit informatiu Impresos
06.01.- Borsa d'Habitatge: Inscripció Llogater/Arrendatari Tràmit informatiu Impresos
06.02.- Borsa d'Habitatge: Inscripció vivenda / Arrendador Tràmit informatiu
06.07.- Llicència de Gual amb o sense reserva d'aparcament Tràmit informatiu Impresos
06.08.- Còpia de Plànols Tràmit sense certificat Impresos
Tramitar per internet
06.10.- Certificat de qualificació urbanística Tràmit amb certificat Impresos
Tramitació per internet amb certificat
06.11.- Certificat de compatiblitat urbanística Tràmit amb certificat Impresos
Tramitació per Internet amb certificat
06.12.- Sol·licitud per la llicència d'instal·lació de taules a la via pública Tràmit informatiu Impresos
06.13.- Sol·licitud per la instal·lació de banderoles Tràmit informatiu Impresos
06.15.- Sol·licitud de material de l'Ajuntament/ocupació de la via pública Tràmit informatiu Impresos
06.16.- Llicència urbanística obra menor Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet amb certificat
06.17.- Llicència urbanística (Major/Mitjana) Tràmit informatiu Impresos
06.18.- Llicència urbanística (Bonificació, pròrroga, baixa i canvi de nom) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet amb certificat
06.19.- Sol·licitud de tall de carrer Tràmit informatiu Impresos
06.20.- Sol·licitud per la instal·lació d'una grua Tràmit informatiu Impresos
06.25. Comunicació prèvia dinici d'activitats d'habitatge d'ús turístic Tràmit informatiu Impresos
06.30.-Declarció responsable d'obertura Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.31.-Comunicació prèvia d’obertura Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.32.-Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.34.-Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.35.-Consulta prèvia de classificació de l’activitat Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.36.-Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.37.-Declaració Responsable en matèria de salut alimentària Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.38.-Llicència Ambiental Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.39.-Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.40.-Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.41.-Comunicació prèvia municipal d’establiments no permanents desmuntables. Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.42.-Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.43.-Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari. Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.44.- Comunicació prèvia de modificació no substancial d’un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
06.45.-Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.46.-Llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
06.47.- Llicència Municipal d'establiment obert al públic de règim especial Tràmit amb certificat Impresos
Tramitació per Internet amb certificat
07.01.- Casament Civil Tràmit sense certificat Impresos
Tramitar per internet
08.04.- Cens municipal d'animals de companyia Tràmit informatiu
08.06.- Recollida de mobles i estris vells Tràmit informatiu
09.01.- Arxiu municipal Tràmit informatiu
10.01.- Devolució de Fiança/Aval Tràmit informatiu Impresos
10.02.- Pagament ICIO Tràmit informatiu
10.03.- Pagament IVTNU (plusvàlua) Tràmit informatiu
10.04.- Impostos municipals: IBI, IVTM i IAE Tràmit informatiu
10.05.- Pagament/Reclamació de multes de trànsit Tràmit informatiu
10.06.- Servei Municipal d'Aigües de Tremp Tràmit informatiu
10.07.- Reclamacions/Denúnices de Consum Tràmit informatiu
11.1.- Regidoria d'Esports de Tremp Tràmit informatiu Impresos
12.01.- Escola Municipal de Música de Tremp Tràmit informatiu Impresos
12.02.- Usos de Centres Educatius Tràmit informatiu Impresos

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

  • Informatiu
  • Tràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificat

Opcions

  • Impresos
  • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dl. a dss. excepte festius, els dissabtes de l’estiu romandrà tancat - administracio@ajuntamentdetremp.cat