Tràmit informatiu 01.05. Sol·licitud per rebre notificacions per via telemàtica

Tràmit mitjançant el qual es dóna el consentiment per rebre notificacions electròniques relatives a la sol·licitud o expedient que s'indica tramitats per l'Ajuntament de Tremp, en els quals l'interessat sigui el titular i hagi de ser informat
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Cost del servei :  Gratuït.
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o regidoria delegada de l'àrea. Administració - Àrea 1

 

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Cal disposar d'una adreça de correu electrònic o d'un telèfon mòbil per poder rebre els avisos del dipòsit de notificacions electròniques, els quals es fan mitjançant un missatge de correu electrònic o un SMS.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

Normativa

 • art. 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Juridic
 • Art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
 • Art. 56 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refos de la llei de contractes del sector públic

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dl. a dss. excepte festius, els dissabtes de l’estiu romandrà tancat - administracio@ajuntamentdetremp.cat