Tràmit informatiu 04.06. Sol·licitud Espai Cultural Polivalent La Lira

L'Espai Cultural Polivalent La Lira és un equipament on es duen activitats socio-culturals, concerts, jornades o esdeveniments diversos. Les entitats i/o empreses que vulguin programar algun tipus d'esdeveniment en aquest equipament han d'omplir el full de sol·licitud.
  • Quan es fa :  Durant tot l'any.
  • Preu d'ús o lloguer:  Segons el Reglament d'ús de l'Espai Cultural Polivalent La Lira. 
  • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Serveis personals - Àrea 3. Presidència Entitat Pública Empresarial La Lira (EPE).
  • Termini màxim de resolució i efectes jurídics :  Transcorregut el termini d'un mes sense resoldre, la petició s'entendrà desestimada.

Tramitació

Interessat/ada:  Qualsevol persona, entitat o empresa.

Representant: Persona  que pertany a la entitat o empresa.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Documentació que cal aportar

Sol·licitud de l'Espai Cultural Polivalent La Lira.

Documentació a annexar en la sol·licitud.

Normativa

  • Reglament d'ús de l'Espai Cultural Polivalent La Lira

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

  • Informatiu
  • Tràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificat

Opcions

  • Impresos
  • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dl. a dss. excepte festius, els dissabtes de l’estiu romandrà tancat - administracio@ajuntamentdetremp.cat