Tràmit amb certificat 06.19.- Sol·licitud de tall de carrer o ocupació via pública

Sol·licitud d'autorització per  ocupar la via pública, i que suposi un tall de carrer parcial o total.
 • Quan es fa:  Durant tot l'any.
 • Cost del servei:  Gratuït.
 • Servei i unitats responsables: Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Desenvolupament - Àrea 2.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics: Transcorregut el termini de trenta dies sense resoldre, la petició s'entendrà acceptada.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. la persona interessada.

Representat: Representant acreditat.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/da. 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Cal disposar de certificat digital i annexar les sol·lcituds corresponents al tràmit

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

Documentació que cal aportar

 • Plànol de situació indicant les mesures de senyalització i prevenció en la circulació.
 • Sol·licitud de tall de carrer.

Normativa

Observacions

L'autorització és vàlida sempre que consti la conformitat de les àrees de Serveis Tècnics i Seguretat Ciutadana.

Última revisió: desembre2018

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat