Tràmit sense certificat 01.01.- Queixes i suggeriments

El ciutadà pot fer arribar queixes, suggeriments, consultes etc. sobre temes diversos.
  • Quan es fa :  Durant tot l'any.
  • Cost del servei :  Gratuït.
  • Servei i unitats responsables : Alcaldia o regidoria delegada de l'àrea. Administració - Àrea 1.
  • Termini màxim de resolució i efectes jurídics: Transcorregut el termini de tres mesos sense resoldre, la petició s'entendrà com a denegada.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.

 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Telemàticament/internet

  Per iniciar el tràmit telemàticament s'ha d' omplir les dades del formulari, confirmar-les i enviar-les

 • Correu postal

  Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

Documentació que cal aportar

Instància genèrica degudament complimentada.

Observacions

Per tramitar la queixa o suggeriment telemàticament cal omplir el formulari que hi ha a la plataforma del tràmit i enviar-lo. No és necessari el certificat digital per fer aquest tràmit.

 

Última revisió :  juny 2015.

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dl. a dss. excepte festius, els dissabtes de l’estiu romandrà tancat - administracio@ajuntamentdetremp.cat