Tràmit informatiu 01.03.- Recurs de reposició

Recurs de reposició contra les resolucions o actes dictats per l'Ajuntament.
 • Quan es fa: Durant tot l'any.
 • Cost del servei: Gratuït.
 • Servei i unitats responsables: Alcaldia o regidoria delegada de l'àrea. Administració, Àrea 1.
 • Termini màxim de resolució: Transcorregut el termini d'un mes sense resoldre, la petició s'entendrà denegada.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Autoritzat/ada: S'haurà d'acreditar la representació.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal

  Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

Documentació que cal aportar

Instància genèrica degudament cumplimentada i signada.

Observacions

Última revisió : desembre 2011.

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dl. a dss. excepte festius, els dissabtes de l’estiu romandrà tancat - administracio@ajuntamentdetremp.cat