Tràmit informatiu 04.01.- Sol·licitud de sales del Centre Cívic Tarraquet

El Centre Cívic Tarraquet disposa de diverses sales que es poden utilitzar, prèvia reserva, per a fer reunions, jornades, exposicions... tant entitats com empreses privades.
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Cost del servei :  Gratuït per a les entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Tremp. Per a entitats empresarials s'aplicaran les taxes publicades a les ordenances fiscals de l'any en curs, apartat 5.4.
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Serveis personals - Àrea 3.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics :  Transcorregut el termini d'un mes sense resoldre, la petició s'entendrà acceptada (ordinàriament és resolt al moment).

Tramitació

Interessat/ada:  Qualsevol persona, entitat o empresa.

Representant: Persona  que pertany a la entitat o empresa.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Documentació que cal aportar

Sol·licitud de sales del Centre Cívic.

Normativa

Observacions

Les sales disponibles són:

 • Sala d'Actes: amb capacitat per a 70 persones. Disposa d'equip de so, projector, portàtil, cadires per a cursos i pissarra.
 • Sala de reunions: amb capacitat per a unes 15 persones. Disposa de projector i taula gran.
 • Telecentre: dotat amb 18 ordinadors és un espai de connexió a Internet gratuït i de formació.
 • Sala/Taller: espai de 30 metres quadrats. Disposa de cavallets, taules i cadires de fusta, un espai per a dur  a terme tallers de pintura, escultura,etc.
 • Buc d'assaig: aïllat acústicament, aquest espai de 20 metres quadrats és idoni per assajar.

Previ a la reserva de la sala s'ha de contactar telefònicament o presencialment amb el personal del Centre a fi que confirmi la disponibilitat de la sala en l'horari i data demanats (Tel. 973 652 300; tardes dilluns o dijous de  16 a 20h o bé matins de 9h a 14h al telèfon 973650005).
 

 

Última revisió :  maig 2015.

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dl. a dss. excepte festius, els dissabtes de l’estiu romandrà tancat - administracio@ajuntamentdetremp.cat