Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
01.01.- Queixes i suggeriments Tràmit sense certificat Impresos
Tramitar per internet
01.02.- Instància genèrica Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
01.03.- Recurs de reposició Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
01.04.- Sol·licitud d'accés a la informació pública Tràmit amb certificat Impresos
Tràmitar per Internet amb certificat
01.05.- Sol·licitud rebre notificacions telemàtiques Tràmit informatiu Impresos
01.06.- Certificat digital (idCAT) Tràmit informatiu
02.01.- Alta al Padró Municipal d'Habitants Tràmit informatiu Impresos
02.02.- Volant actual del Padró Municipal d'Habitants Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
02.03.- Volant històric del Padró Municipal d'Habitants Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet amb certificat
02.04.- Volant de convivència actual Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet amb certificat
02.05.- Volant de convivència històric Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
02.06.- Modificació de les dades del Padró Municipal d'Habitants Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
02.07.- Renovació de residència del Padró Municipal d'Habitants Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
02.08.- Baixa al Padró Municipal d'Habitants Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
02.09.- Mercat setmanal municipal Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
02.10 - Document Nacional d'Identitat (DNI) Tràmit informatiu
03.01.- Cementiri municipal Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
04.03.- Subvencions a entitats/associacions Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
04.04.- Registre Municipal d'entitats: alta, modificació o baixa Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
04.05- Carnet Biblioteca Pública Maria Barbal Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
04.06. Sol·licitud Espai Cultural Polivalent La Lira Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
04.23.- Sol.licitud camp de treball local per a joves 2021 Tràmit sense certificat Tràmit informatiu Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
05.01.- Borsa de Treball Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet amb certificat
05.02.- Participació a les Fires Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
05.05.- Inscripció Dispositiu Inserció Laboral Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
06.01.- Borsa d'Habitatge: Inscripció Llogater/Arrendatari Tràmit informatiu Impresos
06.02.- Borsa d'Habitatge: Inscripció vivenda / Arrendador Tràmit informatiu Impresos
06.06.- Sol·licitud clau per fitó Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
06.07.- Llicència de Gual amb o sense reserva d'aparcament Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per internet amb certificat
06.10.- Certificat de qualificació urbanística i aprofitament urbanístic Tràmit amb certificat Impresos
Tramitació per internet amb certificat
06.12.- Sol·licitud per la llicència d'instal·lació de taules a la via pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitació per Internet amb certificat
06.13.- Sol·licitud per la instal·lació de banderoles Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
06.15.- Sol·licitud de material de l'Ajuntament/ocupació de la via pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
06.16.- Llicència urbanística obra menor (sense document tècnic) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet amb certificat
06.17.- Llicència urbanística (Major/Mitjana) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet amb certificat
06.18.- Llicència urbanística (Bonificació, pròrroga, baixa i canvi de nom) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet amb certificat
06.20.- Sol·licitud per la instal·lació d'una grua Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.21.- Comunicació prèvia per criança d'animals d'autoconsum Tràmit amb certificat Tràmit informatiu Impresos
Tramitar per internet amb certificat amb certificat
06.22.- Comunicació d'explotació apicola Tràmit amb certificat Tràmit informatiu Impresos
Tramitar amb certificat
06.30.-Declaració responsable d'obertura Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.31.-Comunicació prèvia d’obertura Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.32.-Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.34.-Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.35.-Consulta prèvia de classificació de l’activitat Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.36.-Sol·licitud Informe urbanístic associat a activitat/Certificat de compatibilitat urbanística Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.37.-Declaració Responsable en matèria de salut alimentària Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.38.-Llicència Ambiental Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.39.-Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.40.-Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.41.-Comunicació prèvia municipal d’establiments no permanents desmuntables. Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.42.-Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.43.-Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari. Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.44.- Comunicació prèvia de modificació no substancial d’un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
06.45.-Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.46.-Llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
06.47.- Llicència Municipal d'establiment obert al públic de règim especial Tràmit amb certificat Impresos
Tramitació per Internet amb certificat
06.49.- Servei de grua municipal Tràmit informatiu
06.50.- Sol·licitud de targeta per la recàrrega de vehicles elèctrics Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet amb certificat
07.01.- Casament Civil Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet amb certificat amb certificat
08.04.- Cens municipal d'animals de companyia Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
09.01.- Arxiu municipal Tràmit informatiu
10.01.- Devolució de Fiança/Aval Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per internet amb certificat
10.02.- Pagament ICIO Tràmit informatiu Impresos
10.03.- Pagament IVTNU (plusvàlua) Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per internet amb certificat
10.04.- Impostos municipals: IBI, IVTM i IAE Tràmit informatiu
10.05.- Pagament/Reclamació de multes de trànsit Tràmit informatiu
10.06.- Servei Municipal d'Aigües de Tremp Tràmit informatiu
10.07.- Reclamacions/Denúnices de Consum Tràmit informatiu
11.1.- Regidoria d'Esports de Tremp - Abonat Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
11.2.- Regidoria d'esports - Utilització instal·lacions esportives Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
11.3.- Regidoria d'esports - Activitats esportives i dansa Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
11.4.- Sol·licitud sala de reunions del Pavelló del Joncar - Entitats Tràmit sense certificat Impresos
Tramitar per Internet
12.01.- Escola Municipal de Música de Tremp PREINSCRIPCIO/MATRICULACIO Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
12.02 Escola municipal de música - Baixa o modificació Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per internet amb certificat
12.03. Escola municipal de música - Prèstec de material Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
12.04.- Escola Municipal de Música de Tremp INSCRIPCIÓ ACTIVITATS Tràmit amb certificat Impresos
TRÀMIT PER INTERNET amb certificat
12.05.- Usos de Centres Educatius Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

  • Informatiu
  • Tràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificat

Opcions

  • Impresos
  • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat