Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
01.05.- Sol·licitud rebre notificacions telemàtiques Tràmit informatiu Impresos
06.07.- Llicència de Gual amb o sense reserva d'aparcament Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per internet amb certificat
06.10.- Certificat de qualificació urbanística i aprofitament urbanístic Tràmit amb certificat Impresos
Tramitació per internet amb certificat
06.12.- Sol·licitud per la llicència d'instal·lació de taules a la via pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitació per Internet amb certificat
06.13.- Sol·licitud per la instal·lació de banderoles Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
06.15.- Sol·licitud de material de l'Ajuntament/ocupació de la via pública Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
06.16.- Llicència urbanística obra menor (sense document tècnic) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet amb certificat
06.17.- Llicència urbanística (Major/Mitjana) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet amb certificat
06.18.- Llicència urbanística (Bonificació, pròrroga, baixa i canvi de nom) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar per internet amb certificat
06.20.- Sol·licitud per la instal·lació d'una grua Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.21.- Comunicació prèvia per criança d'animals d'autoconsum Tràmit amb certificat Tràmit informatiu Impresos
Tramitar per internet amb certificat amb certificat
06.22.- Comunicació d'explotació apicola Tràmit amb certificat Tràmit informatiu Impresos
Tramitar amb certificat
06.25. Comunicació prèvia dinici d'activitats d'habitatge d'ús turístic Tràmit amb certificat Tràmit informatiu Impresos
Tramitar per Internet amb certificat
06.30.-Declaració responsable d'obertura Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.31.-Comunicació prèvia d’obertura Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.32.-Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.34.-Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.35.-Consulta prèvia de classificació de l’activitat Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.36.-Sol·licitud Informe urbanístic associat a activitat/Certificat de compatibilitat urbanística Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.37.-Declaració Responsable en matèria de salut alimentària Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.38.-Llicència Ambiental Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.39.-Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.40.-Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.41.-Comunicació prèvia municipal d’establiments no permanents desmuntables. Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
06.42.-Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per Internet amb certificat
10.01.- Devolució de Fiança/Aval Tràmit amb certificat Impresos
Tràmit per internet amb certificat

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

  • Informatiu
  • Tràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificat

Opcions

  • Impresos
  • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat