Tràmit amb certificat 06.25. Comunicació prèvia dinici d'activitats d'habitatge d'ús turístic

Per posar en funcionament un habitatge d'ús turístic cal que el propietari ho comuniqui prèviament a l'ajuntament. Els habitatges d'ús turístic són habitatges cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques que s'estableixen per reglament.
  • Quan es fa: Durant tot l'any.
  • Servei i unitats responsables Ajuntament: Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. (Obres, serveis i urbanisme) - Desenvolupament Area 2.
  • Termini màxim de resolució i efectes jurídics: Una vegada efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat pot iniciar-se.

Formes de tramitació

  • Presencialment

    Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

    De dilluns a divendres de 9h a 14h

     

     

  • Correu postal / Oficina de Correus

    Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

    Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

  • Telemàticament/internet

    Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

    Cal que disposeu de certificat digital

  • Telemàticament/Internet

    A la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1. de la llei 39/2015( l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’Administració local i el sector públic institucional)

Documentació que cal aportar

 Sol·licitud de registre d'habitatge dús turistic degudament cumplimentat.

Observacions

  • Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.
  • Es considera estada de temporada tota ocupació per un període temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan se cedeix dues o més vegades dins el període d'un any.
  • Consulta el web de la Generalitat de Catalunya: segueix aquest enllaç

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

  • Informatiu
  • Tràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificat

Opcions

  • Impresos
  • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat