Tràmit amb certificat 04.06. Sol·licitud Espai Cultural Polivalent La Lira

L'Espai Cultural La Lira és un equipament on es duen activitats socio-culturals, concerts, jornades, cinema o esdeveniments diversos.
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Preu d'ús o lloguer:  Segons el Reglament d'ús de l'Espai Cultural La Lira. 
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Serveis personals - Àrea 3. Presidència.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics :  Transcorregut el termini d'un mes sense resoldre, la petició s'entendrà desestimada.

Tramitació

Interessat/ada:  Qualsevol persona, entitat o empresa.

Representant: Persona  que pertany a la entitat o empresa.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

 

Prèvia a la reserva de l'Espai Cultural La Lira a través de la sol·licitud corresponent s'ha de contactar telefònicament o presencialment amb el personal que gestiona l'espai a fi que es confirmi la disponibilitat per a dur a terme l'acte en la data i hora sol·licitats (Tf. 973650005 - area cultura de 9h a 14h)

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

Documentació que cal aportar

Sol·licitud de l'Espai Cultural La Lira.

Documentació a annexar en la sol·licitud.

Normativa

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat