Tràmit amb certificat 06.13.- Sol·licitud per la instal·lació de banderoles

Empreses, entitats i d'altres òrgans poden utilitzar aquest servei per tal de divulgar informació en la via pública.
 • Quan es fa:  Durant tot l'any.
 • Cost del servei:  Ordenances fiscals de l'any en curs. 
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Manteniment, mobilitat i via pública; seguretat i serveis - Àrea 2.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics:  Transcorregut el termini de dos mesos sense resoldre, la petició s'entendrà denegada.

 

Tramitació

Interessat/ada:  Qualsevol persona o entitat


Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISITS

Qualsevol persona.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Cal disposar de certificat digital, omplir el formulari web i adjuntar els documents necessaris pel tràmit

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud per la instal·lació de banderoles/pancartes.
 • Plànol de situació

Normativa

Article 57.2 de Reglament del patrimoni dels ens locals.

Observacions

Les instal·lacions es farà de manera que causin el menor perjudici i respectin la normativa urbanística.

La col·locació es farà situant les banderoles en fanals alterns de manera que no interfereixin amb altres campanyes i que no dificultin el pas de vehicles amb gàlib alt.

S'haurà de notificar l'acord a la Policia Local i als serveis tècnics.

Última revisió: desembre 2018

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat