Tràmit informatiu 02.10 - Document Nacional d'Identitat (DNI)

El servei de tramitació del Document Nacional d'Identitat (DNI) és un servei que es presta pel Ministeri d'Interior a través de l'Ajuntament unes cinc vegades a l'any.
 • Quan es fa :  A l'Ajuntament de Tremp unes 3 vegades entre gener i juny i dues entre octubre i desembre. Cal contactar amb l'Ajuntament per saber horaris i dates concretes.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del DNI o persona interessada en fer-se'l.

Representant: En cas de ser menors o incapacitats es farà amb la presència del pare/mare/tutor/a legal.

 

Imposibilitat de desplaçament

En el cas d'expedició o renovació del DNI, quan el sol·licitant es trobi incapacitat per desplaçar-se haurà de cumplimentar la documentació que s'exposa al següent enllaç

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

  Cal posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Tremp (presencialment o per telèfon al 973650005 de 9h a 14h) per confirmar la data en què es pot fer el DNI.

  Una vegada obtinguda la data i hora, cal personar-se el dia i hora  que s'indiqui a l'Ajuntament.

  El DNI es tramita en dos dies:

  • el primer dia serveix per a recollir dades, empremta digital, fotografia etc.
  • el segon dia es fa entrega del DNI i també del  "pin" (en el cas de ser major d'edat) del DNI ja que aquest contè la signatura digital.

  Nota: la data concreta en què es tramita el DNI el segon dia s'especificarà el primer dia.

Documentació que cal aportar

PER QUALSEVOL DUBTE CAL QUE CONSULTEU EL WEB DEL MINISTERI: accés a la informació

______________________________________________________________________________

Primera vegada que es fa el DNI:

 • Una fotografia recent, amb color i fons blanc, mida carnet.
 • Partida de naixement literal, o bé certificat d'inscripció de nacionalitat espanyola.
 • Volant d'empadronament (amb emissió de menys de 3 mesos)
 • Per a menors de 14 anys o incapacitats cal la presència de la persona que tingui encomanada la pàtria potestat o tutela o la persona apoderada per aquests (El dni del pare, la mare o el tutor legal)

Per renovació del DNI:

 • El DNI caducat.
 • Una fotografia recent, amb color i fons blanc, mida carnet.

Per pèrdua o robatori del DNI:

 • Dues fotografies recents, amb color i fons blanc, mida carnet

Per modificació de dades de filiació DNI (canvi ordre dels cognoms, data de naixement etc.):

 • Partida de naixement literal original en la que constin les dades correctes o modificades en el Registre Civil.
 • En cas de canvi de domicili s'ha d'aportar un volant d'empadronament de l'Ajuntament on es resideix actualment.

Observacions

Web del Ministeri: ACCÉS

 

Hi ha places limitades per fer el DNI a l'Ajuntament de Tremp.

Si teniu dia concertat i finalment no podeu assistir, cal que ho comuniqueu a l'Ajuntament per tal que us donin de baixa de la vostra cita i el vostre lloc el pugui ocupar una altra personaTf. 973650005

Durant el tràmit caldrà fer efectiva la taxa que s'indica en les serveis de la Policia Nacional.

 

Tramitar el DNI a un altre lloc (ex. Lleida etc.)

Si vols fer el DNI a Lleida accedeix a aquesta web i demana cita prèvia: Cita Prèvia

O bé pots trucar al telèfon: 060

 

 

Última revisió: agost 2017

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat