Tràmit amb certificat 06.20.- Sol·licitud per la instal·lació d'una grua

Sol·licitud d'autorització per la instal·lació de grues o altres aparells elevadors/ ocupació de la via pública.
 • Quan es fa:  Durant tot l'any.
 • Cost del servei:  Gratuït.
 • Servei i unitats responsables: Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Desenvolupament - Àrea 2.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics: Transcorregut el termini de trenta dies sense resoldre, la petició s'entendrà acceptada.

Tramitació

Interessat/ada: El propietari o promotor de l’obra.

Representat: Representant acreditat.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/da.

 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

  Cal disposar de certificat digital y annexar les sol·licituds i documentació requerides

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud per a la instal·lació d'una grua.
 • Plànol de situació amb acotament d'ocupació de la via pública.
 • Document acreditatiu de titulació del redactor del projecte.
 • Documentació específica depenent de si es vol fer una nova instal·lació o si es trasllada dins de la mateixa obra
 • Documentació de l'assegurança conforme està pagada.

Normativa

Legislació general: 

Legislació específica:

Normativa municipal:

Observacions

Última revisió: desembre 2018

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat