Tràmit amb certificat 08.04.- Cens municipal d'animals de companyia

Els propietaris han d'inscriure els animals al registre censal dins el termini màxim de tres mesos a comptar des del dia de posar el xip. Quan s'efectua aquest tràmit es pot demanar un certificat de la inscripció efectuada al cens caní. Amb aquest tràmit es sol·liciten les altes, les baixes i els canvis de titularitat.
 • Quan es fa:  Durant tot l'any.
 • Cost del servei:  Gratuït.
 • Servei i unitats responsables: Regidoria de Recursos naturals i municipi; desenvolupament - Àrea 2.

Tramitació

Interessat/ada: Les persones que tenen un animal domèstic de companyia (gossos, gats, fures...) dins el terme municipal de Tremp..

Representat: Representant acreditat.


Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/da.

 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

Documentació que cal aportar

La sol·licitud genèrica amb les dades relatives a l'acció que es desitja demanar i a més en cada cas cal adjuntar la següent documentació:

 • Per les altes:

- Original i fotocòpia de la cartilla veterinària de l’animal on constin: les seves característiques, la identificació per microxip o tatuatge, la identificació del propietari i la data de la darrera vacunació.

- Original i fotocòpia del DNI del propietari de l’animal que acrediti la majoria d’edat.

- Original i fotocòpia del DNI del representant o persona que fa la inscripció (si no es tracta del propietari). En aquest cas, cal una autorització signada pel propietari per ser representat.

 • Per les baixes:

- Original de la cartilla veterinària de l’animal o el certificat veterinari de defunció.

- Baixa del registre de microxip o canvi de propietari.

 • Per canvi de propietari:

- Si el nou propietari resideix a Tremp, caldrà aportar: Sol•licitud comunicant la transmissió de l’animal, subscrita per l'antic i el nou propietari i original i fotocòpia del DNI de l'antic i del nou propietari.

 • Per a la modificació del cens (canvi d’adreça, modificació de dades incorrectes...):

- Instància a l’Ajuntament adjuntant la documentació que justifiqui les dades a modificar. 

Normativa

Observacions

Última revisió: novembre 2017

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat