Tràmit amb certificat 06.10.- Certificat de qualificació urbanística i aprofitament urbanístic

Document que contè la qualificació urbanística d'uns terrenys. S'indica les condicions d'urbanització que han de complir.
 • Quan es fa :  Durant tot l'any. 
 • Cost del servei :  Ordenances fiscals de l'any en curs. 
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea . Desenvolupament Area 2. 
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics:  Transcorregut el termini de 30 dies sense resoldre, la petició s'entendrà acceptada.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit.

Representat: Representant acreditat.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/da.

 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Adjuntar la documentació relativa al tràmit.

 • Telemàticament/Internet

  A la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1. de la llei 39/2015( l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’Administració local i el sector públic institucional)

Documentació que cal aportar

 • Plànol de situació de la parcel·la.
 • Sol·licitud de certificat.
 • Autorització per actuar en nom d'una altra persona si s'escau.

Observacions

Última revisió del tràmit: agost 2017

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat