Tràmit amb certificat 06.18.- Llicència urbanística (Bonificació, pròrroga, baixa i canvi de nom)

Sol·licitud de modificació de terminis d'inici i fi, renúncia, canvi de nom i bonificació de l'ICIO en una llicència d'obres autoritzada.
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Cost del servei :  Ordenances fiscals de l'any en curs.
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea . (Obres, serveis i urbanisme). Desenvolupament Area 2.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics:  Transcorregut el termini de dos mesos sense resoldre, la petició s'entendrà com a favorable.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular de la llicència atorgada.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

  Departament d'obres i serveis: Edifici Casa Consistorial (2a. planta).

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud de llicència urbanística (bonificació, pròrroga, baixa i canvi de nom).
 • Autorització per actuar en nom d'una altra persona.
 • Plànol cadastral.

Normativa

Legislació general: 

Legislació específica:

Normativa municipal:

Observacions

La pròrroga s'haurà de sol·licitar previ a la data de caducitat de la llicència

 

 

 

Última revisió: Octubre 2017

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat