Tràmit informatiu 10.02.- Pagament ICIO

El pagament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) grava la realització de qualsevol construcció, obra o instal·lació per la que s'exigeix una llicència d'obres.
 • Quan es fa:  Durant tot l’any.
 • Cost del servei: Taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques i realització d'obres.
 • Serveis i unitats responsables: Regidoria de Règim Intern; Administració - Àrea 1.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

  Àrea de Tresoreria i Intervenció (Casa Consistorial 3a. planta)
  Tf. 973650005 ext. 335

Normativa

 • Ordenança fiscal municipal de la taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques i realització d'obres.
 • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Observacions

Última revisió :  gener 2011.

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat