Tràmit informatiu 04.05- Carnet Biblioteca Pública Maria Barbal

Document necessari per accedir a certs serveis de la Biblioteca Pública Maria Barbal.
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Cost del servei :  Gratuït (excepte duplicats).
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Serveis personals - Àrea 3.
 • Termini màxim de resolució i efectes juridics: Transcorregut el termini d'un mes sense resoldre, la petició s'entendrà acceptada (ordinàriament és resolt al moment).

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Representant: Pare/mare/tutor/a del/de la menor.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Els menors d'edat han de portar el full de sol·licitud correctament signat pel representant legal.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  Biblioteca Pública Maria Barbal: Plaça de Catalunya, 6 25620 Tremp

  Tf. de contacte: 973653461

Documentació que cal aportar

Sol·licitud del carnet de la biblioteca.

Normativa

 • Normes provisionals de funcionament de la Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp.

Observacions

 • És un servei municipal d’informació per a la cultura, formació i lleure obert a tota la ciutadania, de qualsevol edat i interessos.
 • En cas de pèrdua del carnet, el duplicat tindrà un cost.
 • Consultar més informació i horaris:  http://www.tremp.cat/biblioteca

 

Última revisió: desembre 2011

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dl. a dss. excepte festius, els dissabtes de l’estiu romandrà tancat - administracio@ajuntamentdetremp.cat