Tràmit amb certificat 12.04.- Escola Municipal de Música de Tremp INSCRIPCIÓ ACTIVITATS

L'Escola Municipal de Música de Tremp imparteix coneixements de llenguatge musical i instruments varis per a totes les edats. També realitza sortides amb els alumnes, colònies etc.

Cost del servei: Veure ordenança fiscal 4.12.

Quan es fa: entre el mes de març i abril.

Serveis i unitats responsables: Alcaldia o Regidoria delegada de l'Area. Cultura

 

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Representant: Pare/mare/tutor/a del/de la menor.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  A l'Escola Municipal de Música al carrer Bisbe Iglesias, 5 25620 Tremp

  De 17:00 a 20:00

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud d'inscripció a l'activitat , sortida, colònies etc. amb totes les dades

Normativa

 • Ordenança fiscal núm. 4.12 (annex núm. 11 a l’ordenança general reguladora de taxes per la prestació de serveis i la realització d’activitats juridicoadministratives).
 • Reglament de l'escola municipal de música

Observacions

Per a més informació: www.tremp.cat/escolademusica

L'Escola de Música  té conveni amb la Generalitat de Catalunya (núm. C5008455).

 

Última revisió: gener 2020

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat