Tràmit amb certificat 12.02 Escola municipal de música - Baixa o modificació

L'Escola Municipal de Música de Tremp imparteix coneixements de llenguatge musical i instruments varis per a totes les edats. Aquest tràmit fa referència a la sol·licitud de baixa total o bé modificacions d'estudis o baixa d'algun instrument.

Cost del servei: Veure ordenança fiscal 4.12.

Quan es fa: durant el curs escolar

Serveis i unitats responsables: Alcaldia o Regidoria delegada de l'Area. Cultura

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Representant: Pare/mare/tutor/a del/de la menor.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Cal disposar de certificat digital, omplir les dades del formulari i adjuntar els formularis

Documentació que cal aportar

Sol·licitud de baixa

Normativa

 • Ordenança fiscal núm. 4.12 (annex núm. 11 a l’ordenança general reguladora de taxes per la prestació de serveis i la realització d’activitats juridicoadministratives).
 • Reglament de l'escola municipal de música

 

Observacions

Per a més informació: www.tremp.cat/escolademusica

L'Escola de Música  té conveni amb la Generalitat de Catalunya (núm. C5008455).

 

La baixa es tramita des del primer dia del trimestre natural següent (1 de gener, 1 d’abril, 1 de  juliol). Pel que fa al darrer trimestre, podran presentar la baixa fins el dia 30 de setembre, i causarà efecte el dia 1 d’octubre.

 

Última revisió: gener 2021

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat