Tràmit sense certificat 04.07. Sol·licitud espai de la Incubadora

A l'espai de coworking de la Incubadora de Tremp trobareu tot el necessari per poder treballar compartint l'espai amb altres professionals
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Cost del servei :  Cal consultar les ordenances fiscals de l'any en curs. Hi ha dues tarifes, una per treballadors itinerants i una altra per a treballadors residents o fixes.
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Serveis personals - Àrea 3.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics :  Transcorregut el termini d'un mes sense resoldre, la petició s'entendrà acceptada (ordinàriament és resolt al moment).

Tramitació

Interessat/ada:  Qualsevol persona, entitat o empresa.

Representant: Persona que pertany a la entitat o empresa.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

 

Formes de tramitació

 • Presencialment

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Cal disposar de certiticat digital. Un cop s'ha inclos les dades al formulari web cal adjuntar el full de sol·liditud signat digitalment i documentació relativa i tot seguit enviar-ho

Documentació que cal aportar

Full de sol·licitud d'espai amb la documentació que s'especifica degudament adjuntada.

En el cas de tramitar-ho amb certificat digital, cal que aquest document estigui signat i s'adjunta a la tramesa electrònica.

 

Observacions

www.tremp.cat/laincubadora

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat