Tràmit informatiu 04.03.- Subvencions a entitats locals

Convocatòries d'ajuts a entitats locals.
 • Quan es fa :  Durant el termini de la convocatòria (veure bases de l'any en curs).
 • Cost del servei :  Gratuït.
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea de serveis personals -  
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics :  Transcorregut el termini de sis mesos sense resoldre, la petició s'entendrà denegada.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.
Qualsevol entitat sense ànim de lucre registrada al municipi.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal

  Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud de subvencions:

                Imprès de sol·licitud de subvencions.

                Documentació tècnica específica per a l’ajut.

 

 • Justificació de subvencions:

                Imprès de justificació.

               Fotocòpia de les factures.

               Còpia de la cartelleria on s'acrediti l'ús dels logotips.

Normativa

 • Bases generals per a l'atorgament de subvencions per l'Ajuntament de Tremp a entitats locals.
 • Bases específiques de l'Ajuntament per a l'any en curs.

Observacions

Otorgament de subvencions:

Les subvencions tenen per objecte la disposició gratuïta de fons públics que l'Ajuntament i/o els seus Organismes Autònoms atorguen a entitats i/o particulars per fomentar activitats que completin o supleixin els serveis de competència municipal o siguin d'interès públic local, d'acord amb el que estableixen les bases reguladores de la convòria.

Són subvencionables les activitats que duguin a terme aquelles entitats i/o particulars, dins d'aquesta anualitat, en l'àmbit de l'esport, benestar social, joventut, esports, educació, cooperació, cultura i festes majors de nuclis agregats, d'acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores de cada convocatòria, que es publiquen anualment.

 

Última revisió : març 2017

 

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dl. a dss. excepte festius, els dissabtes de l’estiu romandrà tancat - administracio@ajuntamentdetremp.cat