Tràmit informatiu 12.01.- Escola Municipal de Música de Tremp

L'Escola Municipal de Música de Tremp imparteix coneixements de llenguatge musical i instruments varis per a totes les edats.

Cost del servei: Veure ordenança fiscal 4.12.

L'Escola de Música  té conveni amb la Generalitat de Catalunya (núm. C5008455).

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Representant: Pare/mare/tutor/a del/de la menor.

Documentació que cal aportar

  • Sol·licitud de matricula de l'Escola de Música amb les dades personals i signatura.

Normativa

Ordenança fiscal núm. 4.12 (annex núm. 11 a l’ordenança general reguladora de taxes per la prestació de serveis i la realització d’activitats juridicoadministratives).

Observacions

Per a més informació: www.tremp.cat/escolademusica

Última revisió: maig 2015

 

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

  • Informatiu
  • Tràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificat

Opcions

  • Impresos
  • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dl. a dss. excepte festius, els dissabtes de l’estiu romandrà tancat - administracio@ajuntamentdetremp.cat